På oppdrag i naturen

«Barnehagen skal legge til rette for at barna får et mangfold av naturopplevelser, og får oppleve naturen som arena for lek og læring.» (Rammeplanen, natur, miljø og teknologi) Gruva avdeling har denne høsten og vinteren forskjellige naturoppdrag vi skal gjennomføre.

Oppstart og tilvenning i barnehagen

Hver år kommer det nye barn til oss. Det er viktig for oss at barna får et trygt og godt møte med barnehagen. Det legges til rette for tett voksenkontakt. Og barnet får sin egen primærkontakt som følger barnet spesielt tett i starten.

Fysikk og kjemi i barnehagen

I barnehagen vår har vi jevnlig «dagens eksperiment». Her har vi naturfag, fysikk og kjemi i fokus. Sammen med barna utforsker vi, undrer oss og eksperimenterer med teknologi og naturfenomener. Her ser får dere innblikk i noen av eksperimentene vi har gjort.

Inspirerende lekemiljøer

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og barnehagen skal inspirere til, og skape rom for ulike typer lek» (Rammeplanen s.20) På Kjempa avdeling har barna vist stor interesse for sykehus og legekontor, bli med inn for å se det nye lekerommet.

Jakten på de forsvunnede nisseluene – matematikkglede i barnehagen

Jakten på de forvunnede nisseluene- matematikkglede i barnehagen I dag fikk vi brev fra julenissen. Han måtte ha hjelp til å finne de magiske nisseluene. Det ble stor begeistring i flokken, da vi oppdaget toppen av en lue like utenfor barnehagen. Etter ivrig jakt, fant vi alle 20 luene. Gjennom aktiviteten fikk barna erfaring med […]

Ny pil hytte

Vi har satt opp en pilhytte for å skape et hyggelig naturlig og litt skjermet miljø. Her kan barna utfolde seg i rollelek i sin egen lille hytte.

Jordkloden

I barnehagen skal vi legge til rette for barns medvirkning. Temaet omkring JORDKLODEN oppstod ved at barna selv viste stor interesse for dette.

Åpen dag – Bli med inn til oss

Fra 1. august har vi 15 ledige plasser hos oss, da vi i år har en stor gruppe barn som skal videre på skolen. I denne sammenheng inviterer vi til «Åpen dag».

Einaren Barnehage 30 år

Einaren Barnehage 30 år

Torsdag 13.februar feiret vi barnehagen vår med storslått feiring. 30 år og fortsatt like flott