Vestre Einaren 5, 3744 Skien

Man - Fre: 07:15 - 16:30

Guli - avdeling | Einaren Barnehage

Guli 0-2 år

Guli er navnet på vår småbarnsavdeling. Her møter dere omsorgsfulle og profesjonelle ansatte med høy kompetanse!

Den første tiden i barnehagen bruker vi tid på å bli kjent med dere og med barnet/barna deres. Alle barn som begynner hos oss, får sin egen primærkontakt for å sikre en trygg oppstart. Vi mener at deres og barnas trygghet er grunnleggende for videre utvikling og læring. Et godt foreldresamarbeid er viktig for oss!

Allerede fra de første dagene begynner vi med faste rutiner. Vi mener at det skaper trygghet og forutsigbarhet. Alle barn har forskjellige behov når det kommer til tilpasning, samspill, lek og læring – kanskje spesielt i alderen 0-2 år, hvor utviklingen er svært forskjellig fra barn til barn. Vi vil tilrettelegge for det enkelte barns behov, og vi deler oss ofte i mindre grupper. 

Når barna begynner å finne sin plass i gruppen, vil språkstimulering, samspill og begynnende lek stå i fokus. Vi er masse ute, både på tur og ute i barnehagen. Vi synger mye sammen, hører på musikk og danser. På Guli møter dere ansatte som tar barna på alvor.