Inspirerende lekemiljøer

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og barnehagen skal inspirere til, og skape rom for ulike typer lek» (Rammeplanen s.20)

I utvikling av våre leke- og læringsmiljøer observerer vi barnas uttrykk og behov. Vi tror på bevegelige lekemiljøer som endrer seg etter alder, barnegruppe og barnets interesser og opplevelser. 

På Kjempa avdeling har barna vist stor interesse for sykehus og legekontor.

Bli med inn for å se:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn