Vestre Einaren 5, 3744 Skien

Man - Fre: 07:15 - 16:30

Kjempa - avdeling | Einaren Barnehage

Kjempa 2-4 år

Kjempa er avdelingen med barn i alderen 2 – 4 år. Her møter dere varme, omsorgsfulle og tydelige ansatte som er opptatt av å se hvert enkelt barn, samtidig som barna skal oppleve å være en del av et større fellesskap. 

Barna begynner å bli selvstendige. De er i en alder der de skal lære seg å håndtere egne følelser, og så smått begynne å tolke andres følelser. Her møter barna tilstedeværende og oppmerksomme ansatte som veileder og støtter barna i å mestre motgang og håndtere utfordringer. 

Verden blir mer interessant, og barna bærer på tusenvis av spørsmål som bidrar til mange fine undringssamtaler i løpet av en barnehagedag. Barns medvirkning settes høyt og barnas meninger og interesser tas med inn i planleggingen av aktiviteter.

Vi legger opp til mye utelek og går på turer i nærområdet. Turene er på barnas premisser, og vi tar ofte små pauser for å samtale og undre oss over ting vi ser og finner på vår vei. Undringssamtaler om stort og smått er også et viktig og fint bidrag til barnas språkutvikling. 

Målet vårt er at barna skal få erfaring med empati, nestekjærlighet, omsorg og respekt for hverandre. De skal oppleve glede, latter, lek og utvikling av vennskap og relasjoner.