Vestre Einaren 5, 3744 Skien

Man - Fre: 07:15 - 16:30

Nyheter

På oppdrag i naturen

«Barnehagen skal legge til rette for at barna får et mangfold av naturopplevelser, og får oppleve naturen som arena for lek og læring.» (Rammeplanen, natur, miljø og teknologi) Gruva avdeling har denne høsten og vinteren forskjellige naturoppdrag vi skal gjennomføre.

Oppstart og tilvenning i barnehagen

Hver år kommer det nye barn til oss. Det er viktig for oss at barna får et trygt og godt møte med barnehagen. Det legges til rette for tett voksenkontakt. Og barnet får sin egen primærkontakt som følger barnet spesielt tett i starten.

Fysikk og kjemi i barnehagen

I barnehagen vår har vi jevnlig «dagens eksperiment». Her har vi naturfag, fysikk og kjemi i fokus. Sammen med barna utforsker vi, undrer oss og eksperimenterer med teknologi og naturfenomener. Her ser får dere innblikk i noen av eksperimentene vi har gjort.

Inspirerende lekemiljøer

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og barnehagen skal inspirere til, og skape rom for ulike typer lek» (Rammeplanen s.20) På Kjempa avdeling har barna vist stor interesse for sykehus og legekontor, bli med inn for å se det nye lekerommet.

Ny pil hytte

Vi har satt opp en pilhytte for å skape et hyggelig naturlig og litt skjermet miljø. Her kan barna utfolde seg i rollelek i sin egen lille hytte.