Oppstart og tilvenning i barnehagen

Hver år kommer det nye barn til oss. Det er viktig for oss at barna får et trygt og godt møte med barnehagen. Det legges til rette for tett voksenkontakt. Og barnet får sin egen primærkontakt som følger barnet spesielt tett i starten. Vi mener dette er avgjørende for barnets videre trivsel, læring og utvikling.

«Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.» (Rammeplanen, s.33, overganger)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn