Vestre Einaren 5, 3744 Skien

Man - Fre: 07:15 - 16:30

Referanser

«Vi opplever at Einaren barnehage er et trygt og godt sted å være for våre barn. Personalet er blide, imøtekommende og har gode relasjoner til barna. Det er fokus på læring gjennom lek, innlevelse og et godt utemiljø. Samtidig er de flinke til å tilrettelegge for vennskap, og de ser det unike i hvert enkelt barn og fremhever det de mestrer. Vi kunne ikke valgt en bedre barnehage«.
Monica

«I Einaren barnehage er det hyggelige og kompetente ansatte. Vi opplever at de ser barna og gir nyttig og tilstrekkelig informasjon til foresatte. Glade barn og mye latter er alltid å se og høre i barnehagen. Barnehagen har alt barna trenger for å utvikle seg og for å kunne lære nye ting. Den oppfyller alle våre kriterier og forventninger, vi er storfornøyde». 
Kathrine og Kristoffer

«Jeg er så fornøyd med Einaren barnehage. Den er stor nok til å ivareta mangfoldet og liten nok til at barn og voksne blir godt kjent på tvers av avdelinger og aldre. De ansatte er faglig dyktige og viser stor grad av yrkesstolthet. De jobber med både hodet og hjertet. det føles trygt å levere vårt barn der. Vi ser at han trives og blomstrer. Barnehagen har et variert fysisk miljø både inne og ute som innbyr til lek og læring. Det er lyse og ryddige lokaler og de ansatte er gode til å tilrettelegge for ulike typer lek. Glede og humor synes jeg står sterkt i Einaren barnehage. Det er mye fantasi, lek, skøyerstreker og latter».
Tine